Kozia brána

História

Budovanie stredovekého opevnenia mesta Bratislava (v histórii väčšinou známeho ako Pressburg/Poszony) sa začalo v 13. storočí. Do konca 14. storočia boli vybudované tri brány vedúce do mesta: Michalská brána (na severe), Vydrická brána (na západe), Laurinská brána (na východe). V 15. storočí bola dobudovaná ďalšia, menšia brána – Rybárska brána (na juhu, obrátená k Dunaju).

Postupne sa rozrastali aj predmestia popri hradbách, ktoré boli na príkaz kráľa Žigmunda, po Husitskej invázii z jednej strany chránené nábrežím a hrádzou. Mestská vonkajšia línia mala päť brán: Kozia brána, Suché mýto, Dunajská, Špitálska a Schóndorf (dnešná Obchodná ulica).

historická bratislava
Vznik názvu

kozia brána

Väčšina stredovekého systému mestského opevnenia bola zbúraná v roku 1775 na rozkaz uhorskej cisárovnej Mária Terézie. Zvyšok bol zbúraný v 18. a 19. storočí. Jediný zachovaný celistvý úsek hradieb sa tiahne od Dómu sv. Martina po križovatku ulíc Na vŕšku a Kapitulskej. Je však verejnosti nedostupný a to aj napriek tomu, že ide o turistickú atrakciu a významnú skratku do centra mesta.

Kozia brána sa nachádzala na hornom konci dnešnej Kozej ulice. Údajne ňou hnali kozy na pašu na svahy Malých Karpát, od čoho bolo odvodené jej meno. Ulicou a bránou viedlo aj potrubie, ktoré privádzalo pitnú vodu od prameňa na Šulekovej ulici do mestských fontán.

Historická fotka ulice Kozia
Mestské

hradby

V čase výkopu základov pre dom Palisády č. 14 na začiatku 60. rokov sa ukázali vpravo od miesta brány základy kruhovej stavby. Mohla to byť práve s bránou súvisiaca obranná bašta alebo vodný rezervoár. Mestské hradby boli postavené z kameňa, steny boli 130-160 centimetrov hrubé. Podľa slovenských historikov bolo stredoveké hradobné opevnenie budované od konca 13. storočia do polovice 14. storočia. Povrch hradieb tvorilo cimburie.

16.storočie

až súčasnosť

Hrozba tureckého vpádu v 16. storočí bola príčinou rekonštrukcie hradieb talianskymi špecialistami na budovanie opevnení. Ďalšie zmeny boli plánované aj v 17. storočí, ale realizované boli iba zmeny v opevnení hradu. Pretože vnútorné opevnenie mesta spomaľovalo jeho rast, priekopy boli zasypané a mesto sa spojilo s predmestiami. Na začiatku 19. storočia boli zbúrané vonkajšie hradby.

V súčasnosti sú zachované iba Michalská brána a krátky, asi 200 metrov dlhý úsek bývalých hradieb neďaleko Dómu sv. Martina, ktorý bol renovovaný po masívnom búraní pod hradom v súvislosti s výstavbou mosta SNP a jeho prístupovej cesty. Zároveň boli odkryté ďalšie úseky opevnenia.

Kozia Brána logo

Reštaurácia Kozia brána